Transitievergoeding verplicht bij ontslag!

Publicatiedatum 2 juli 2015

Vanaf 1 juli betaalt een werkgever aan een medewerker een transitievergoeding bij ontslag als deze minimaal twee jaar voor de werkgever gewerkt heeft. De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris.

 

De transitievergoeding is een onderdeel van de wijziging in de Wet werk en zekerheid die in is gegaan op 1 juli 2015. De vergoeding ondersteunt de werknemer bij het vinden van een andere baan en is bedoeld voor omscholing naar ander werk of outplacement.

Wanneer en of de werkgever een transitievergoeding moet betalen en wat de hoogte van de vergoeding is, leest u in dit bericht op belastingdienst.nl

 

Let op! De rechter kan een hogere of lagere vergoeding vaststellen als het ontslag ernstig verwijtbaar is aan de werkgever of zijn medewerker.

 

Uw werknemer krijgt de transitievergoeding als hij aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij was minstens 2 jaar bij u in dienst en u hebt zijn (tijdelijke) arbeidsovereenkomst beëindigd of niet verlengd.
  • Hij was minstens 2 jaar bij u in dienst en door verwijtbaar handelen of nalatigheid van u als werkgever zegt hij zijn arbeidsovereenkomst op of u ontbindt deze op zijn verzoek of hij slaat een aanbod om te verlengen hierom af.

 

U mag transitiekosten en inzetbaarheidskosten die u voor die werknemer maakt of heeft gemaakt, van de transitievergoeding aftrekken. Vóór het maken van de kosten moet de werknemer daarmee wel schriftelijk akkoord zijn.

 

Wilt u meer informatie ontvangen stuur een email naar info@administratiecontrole.nl o.v.v. Transitievergoeding